Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Tìm kiếm

STT HÌNH MINH HỌA SẢN PHẨM MÃ HÀNG NHÀ SẢN XUẤT MODEL ĐƠN GIÁ
(gồm VAT)
BẢO HÀNH
1   LOGITECH WEBCAM C170
Gọi video (640 x 480 pixels)
Chụp video tới 1024 x 768 pixels
Chụp hình tới 5megapixels
Mic tích hợp, giảm ồn /Kết nối USB
960-000958 Logitech C170 429,000 2 năm
2   Logitech HD Webcam C270
Gọi video HD (1280 x 720 pixels)
Chụp video tới 1280 x 720 pixels
Chụp hình tới 3megapixels
Mic tích hợp, giảm ồn /Kết nối USB
960-000584 Logitech C270 498,400 2 năm
3   HD Webcam C270h
Chụp hình 3megapixels/ Mic tích hợp RightSound™
Công nghệ RightLight™
HD video calling (1280 x 720 pixels)
Chụp video 1280 x 720 pixels
960-000627 Logitech C270h 633,900 2 năm
4   Logitech Webcam C310
Gọi video HD (1280 x 720 pixels)
Chụp video tới 1280 x 720 pixels
Chụp hình tới 5megapixels
Mic tích hợp, giảm ồn/ Kết nối USB
960-000588 Logitech C310 719,000 2 năm
5   Logitech HD Webcam C525
Gọi video HD (1280 x 720 pixels)
Chụp video tới 1280 x 720 pixels
Chụp hình tới 8megapixels /Tự động lấy nét
Mic tích hợp RightSound™ /Kết nối USB
960-000717 Logitech C525 1,017,000 2 năm
6   'Logitech HD Webcam C615
Chụp video HD (up to 1920 x 1080 pixels)/ HD video calling (1280 x 720 pixels)/ Công nghệ Logitech Fluid Crystal™/ Tự động lấy nét/ Phần mềm toàn cảnh - nghiêng - zoom, chụp video, tìm khuôn mặt
960-000738 Logitech C615 1,571,400 2 năm
7   Logitech Webcam C922
Kết nối các kênh trực tuyến như Twitch, Youtube/ Quay full HD 1080P với 30FPS/ streaming 720P với 60FPS/ Chỉnh sáng/ Có tripod
960-001090 Logitech C922 2,399,000 1 năm