Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Tìm kiếm

STT HÌNH MINH HỌA SẢN PHẨM MÃ HÀNG NHÀ SẢN XUẤT MODEL ĐƠN GIÁ
(gồm VAT)
BẢO HÀNH
1 Logitech Stereo Speakers Z120 980-000514 Logitech Z120 220,000 2 năm
2 Multimedia Speakers Z213
Power: 7 watts (RMS)/ 14W peak
Satellites: 2 x 1.5 watts (RMS) 
Subwoofer: 4 watts (RMS) 
980-001264 Logitech Z213 467,500 1 năm
3 Logitech Speaker System Z313
Total RMS power: 25 watts
Peak power: 50 watts 
980-000413 Logitech Z313 690,000 2 năm
4 Multimedia Speakers Z333
Total watts (RMS): 40W
Subwoofer: 24W
Satellites: 2 x 8W
980-001252 Logitech Z333 1,353,000 1 năm
5 Surround Sound Speakers Z506
Total RMS power: 75 watts RMS
Satellites: 48 watts RMS (2 x 8W front, 16W center, 2 x 8W rear)
Subwoofer: 27 watts RMS
Total peak power: 150 watts
980-000462 Logitech Z506 2,018,500 2 năm