Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Sự nhiễm bẩn làm 14% vòng bi hư hỏng sớm

Là một chi tiết có độ chính xác cao nên vòng bi sẽ không thể làm việc tốt khi nó và chất bôi trơn bị nhiễm bẩn. Vì vòng bi có phớt che được bôi mỡ sẵn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các loại vòng bi được sử dụng, nên ít nhất 14% các trường hợp vòng bi hư hỏng sớm là do bị nhiễm bẩn vì không được che che chắn hữu hiệu. Không những chỉ thiết kế, sản xuất vòng bi chất lượng cao, SKF còn có thể đưa ra được các giải pháp làm kín trong những môi trường làm việc khắc nghiệt nhất.

Phớt là một bộ phận quan trọng trong việc che chắn bảo vệ vòng bi. Dãy sản phẩm của SKF bao gồm các loại phớt tiếp xúc với bề mặt cố định hay bề mặt trượt và xoay. Đa dạng thiết kế có khả năng đáp ứng hầu như toàn bộ tất cả các yêu cầu ứng dụng. Không chỉ là các ứng dụng làm kín đơn giản mà còn có một dãy sản phẩm đa dạng cho các yêu cầu ứng dụng công nghiệp. SKF có thể cung cấp các giải pháp làm kín cho khách hàng từ thiết kế đến sản xuất số lượng lớn, từ lắp cho thiết bị ban đầu đến thị trường thay thế sau đó.

Các thông tin chi tiết có thể tìm thấy trong catalogue SKF- Industrial Shaft Seals. Dãy sản phẩm phớt tiêu chuẩn của SKF cho các bộ phận quay của máy cũng có trong "SKF Interactive Engineering Catalogue".

 
Phớt chắn dầu Phớt 2 môi - HMSA10

Các loại phớt tiêu chuẩn - Size nhỏ

Các loại phớt tiêu chuẩn - Size lớn

HMSA10 RG: Phớt 2 môi có chất liệu Nitrile Rubber (NBR) có khả năng làm việc ở nhiệt độ tối đa 100 độ C.
HMSA 10 V  : Phớt 2 môi có chất liệu Fluoro Rubber (FPM) có khả năng làm việc ở nhiệt độ +200 độ C.


Các size phớt thông dụng:

STT

Đường kính trục (mm)

Mã SKF

1

6

6X16X5 HMSA10 RG

2

6X16X7 HMSA10 RG

3

6X22X7 HMSA10 RG

4

7

7X16X7 HMSA10 RG

5

7X22X7 HMSA10 RG

6

8

8X18X5 HMSA10 RG

7

8X18X7 HMSA10 RG

8

8X22X7 HMSA10 RG

9

8X24X7 HMSA10 RG

10

9

9X22X7 HMSA10 RG

11

10

10X20X7 HMSA10 RG

12

10X22X7 HMSA10 RG

13

10X24X7 HMSA10 RG

14

10X25X7 HMSA10 RG

15

10X26X7 HMSA10 RG

16

10X19X7 HMSA10 RG

17

10X20X6 HMSA10 RG

18

12

12x22x7 HMSA10 RG

19

12X19X5 HMSA10 RG

20

12X22X5 HMSA10 RG

21

12X22X6 HMSA10 RG

22

12X24X7 HMSA10 RG

23

12X25X7 HMSA10 RG

24

12X28X7 HMSA10 RG

25

12X30X7 HMSA10 RG

26

12X32X7 HMSA10 RG

27

13

13X26X7 HMSA10 RG

28

14

14X24X7 HMSA10 RG

29

14X25X5 HMSA10 RG

30

14X28X7 HMSA10 RG

31

14X30X7 HMSA10 RG

32

15

15x40x7 HMSA10 RG

33

15X25X5 HMSA10 RG

34

15X25X6 HMSA10 RG

35

15X26X7 HMSA10 RG

36

15X30X7 HMSA10 RG

37

15X32X7 HMSA10 RG

38

15X35X7 HMSA10 RG

39

15X40X10 HMSA10 RG

40

15X24X7 HMSA10 RG

41

16

16x24x7 HMSA10 RG

42

16X28X7 HMSA10 RG

43

16X30X7 HMSA10 RG

44

16X32X7 HMSA10 RG

45

16X35X7 HMSA10 RG

46

17

17x37x7 HMSA10 RG

47

17x40x7 HMSA10 RG

48

17x47x10 HMSA10 RG

49

17X28X7 HMSA10 RG

50

17X29X5 HMSA10 RG

51

17X30X7 HMSA10 RG

52

17X32X7 HMSA10 RG

53

17X35X7 HMSA10 RG

54

17X40X10 HMSA10 RG

55

18

18x30x7 HMSA10 RG

56

18x47x6 HMSA10 RG

57

18X28X7 HMSA10 RG

58

18X30X6 HMSA10 RG

59

18X32X7 HMSA10 RG

60

18X35X7 HMSA10 RG

61

18X40X7 HMSA10 RG

62

19

19x42x6 HMSA10 RG

63

19X30X7 HMSA10 RG

64

19X30X8 HMSA10 RG

65

19X32X7 HMSA10 RG

66

20

20x32x6 HMSA10 RG

67

20x45x7 HMSA10 RG

68

20X30X5 HMSA10 RG

69

20X30X7 HMSA10 RG

70

20X32X7 HMSA10 RG

71

20X34X7 HMSA10 RG

72

20X35X6 HMSA10 RG

73

20X35X7 HMSA10 RG

74

20X35X8 HMSA10 RG

75

20X35X10 HMSA10 RG

76

20X36X7 HMSA10 RG

77

20X38X7 HMSA10 RG

78

20X40X7 HMSA10 RG

79

20X40X10 HMSA10 RG

80

20X42X7 HMSA10 RG

81

20X42X10 HMSA10 RG

82

20X47X7 HMSA10 RG

83

20X47X10 HMSA10 RG

84

20X52X7 HMSA10 RG

85

20X52X10 HMSA10 RG

86

21

21x40x7 HMSA10 RG

87

21X35X7 HMSA10 RG

88

22

22x45x7 HMSA10 RG

89

22x47x10 HMSA10 RG

90

22x62x6 HMSA10 RG

91

22X32X7 HMSA10 RG

92

22X35X7 HMSA10 RG

93

22X36X7 HMSA10 RG

94

22X38X8 HMSA10 RG

95

22X40X7 HMSA10 RG

96

22X40X10 HMSA10 RG

97

22X42X10 HMSA10 RG

98

22X47X7 HMSA10 RG

99

23

23X40X10 HMSA10 RG

100

24

24X35X7 HMSA10 RG

101

24X37X7 HMSA10 RG

102

24X40X7 HMSA10 RG

103

24X42X8 HMSA10 RG

104

24X47X7 HMSA10 RG

105

25

25X52X10 HMSA10 RG

106

25X62X7 HMSA10 RG

107

25X62X8 HMSA10 RG

108

25X62X10 HMSA10 RG

109

25x40x7 HMSA10 RG

110

25x72x7 HMSA10 RG

111

25X35X6 HMSA10 RG

112

25X35X7 HMSA10 RG

113

25X37X5 HMSA10 RG

114

25X37X6 HMSA10 RG

115

25X37X7 HMSA10 RG

116

25X38X7 HMSA10 RG

117

25X40X5 HMSA10 RG

118

25X40X8 HMSA10 RG

119

25X40X10 HMSA10 RG

120

25X42X6 HMSA10 RG

121

25X42X7 HMSA10 RG

122

25X42X10 HMSA10 RG

123

25X45X7 HMSA10 RG

124

25X45X8 HMSA10 RG

125

25X45X10 HMSA10 RG

126

25X46X7 HMSA10 RG

127

25X47X7 HMSA10 RG

128

25X47X10 HMSA10 RG

129

25X50X10 HMSA10 RG

130

25X52X7 HMSA10 RG

131

25X52X8 HMSA10 RG

132

26

26X37X7 HMSA10 RG

133

26X38X5 HMSA10 RG

134

26X38X7 HMSA10 RG

135

26X42X7 HMSA10 RG

136

26X47X7 HMSA10 RG

137

27

27x47x7 HMSA10 RG

138

27X37X7 HMSA10 RG

139

27X42X10 HMSA10 RG

140

27X43X7 HMSA10 RG

141

27X47X10 HMSA10 RG

142

28

28X42X8 HMSA10 RG

143

28X44X6 HMSA10 RG

144

28X45X8 HMSA10 RG

145

28X47X7 HMSA10 RG

146

28X47X10 HMSA10 RG

147

28X52X7 HMSA10 RG

148

28X52X10 HMSA10 RG

149

28X38X7 HMSA10 RG

150

28X38X8 HMSA10 RG

151

28X40X7 HMSA10 RG

152

28X40X8 HMSA10 RG

153

28X42X7 HMSA10 RG

154

30

30x40x7 HMSA10 RG

155

30x50x5 HMSA10 RG

156

30X42X8 HMSA10 RG

157

30X44X7 HMSA10 RG

158

30X45X7 HMSA10 RG

159

30X45X8 HMSA10 RG

160

30X46X7 HMSA10 RG

161

30X47X6 HMSA10 RG

162

30X47X7 HMSA10 RG

163

30X47X8 HMSA10 RG

164

30X47X10 HMSA10 RG

165

30X48X8 HMSA10 RG

166

30X50X7 HMSA10 RG

167

30X50X8 HMSA10 RG

168

30X50X10 HMSA10 RG

169

30X52X7 HMSA10 RG

170

30X52X8 HMSA10 RG

171

30X52X10 HMSA10 RG

172

30X55X7 HMSA10 RG

173

30X55X10 HMSA10 RG

174

30X62X7 HMSA10 RG

175

30X62X10 HMSA10 RG

176

30X72X10 HMSA10 RG

177

30X42X6 HMSA10 RG

178

30X42X7 HMSA10 RG

179

32

32x52x12 HMSA10 RG

180

32x80x7 HMSA10 RG

181

32X50X8 HMSA10 RG

182

32X50X10 HMSA10 RG

183

32X52X7 HMSA10 RG

184

32X52X8 HMSA10 RG

185

32X55X10 HMSA10 RG

186

32X62X10 HMSA10 RG

187

32X72X7 HMSA10 RG

188

32X42X7 HMSA10 RG

189

32X43X7 HMSA10 RG

190

32X44X7 HMSA10 RG

191

32X45X7 HMSA10 RG

192

32X45X8 HMSA10 RG

193

32X47X6 HMSA10 RG

194

32X47X7 HMSA10 RG

195

32X47X8 HMSA10 RG

196

32X47X10 HMSA10 RG

197

32X48X8 HMSA10 RG

198

33

33X45X7 HMSA10 RG

199

33X50X6 HMSA10 RG

200

34

34X44X8 HMSA10 RG

201

34X48X8 HMSA10 RG

202

34X52X8 HMSA10 RG

203

34X62X10 HMSA10 RG

204

35

35X52X8 HMSA10 RG

205

35X52X10 HMSA10 RG

206

35X55X7 HMSA10 RG

207

35X55X8 HMSA10 RG

208

35X55X10 HMSA10 RG

209

35X56X10 HMSA10 RG

210

35X58X10 HMSA10 RG

211

35X60X10 HMSA10 RG

212

35x72x7 HMSA10 RG

213

35X62X7 HMSA10 RG

214

35X62X8 HMSA10 RG

215

35X62X10 HMSA10 RG

216

35X72X10 HMSA10 RG

217

35X72X12 HMSA10 RG

218

35X80X12 HMSA10 RG

219

35X45X7 HMSA10 RG

220

35X47X6 HMSA10 RG

221

35X47X7 HMSA10 RG

222

35X47X8 HMSA10 RG

223

35X48X8 HMSA10 RG

224

35X49X6 HMSA10 RG

225

35X50X7 HMSA10 RG

226

35X50X8 HMSA10 RG

227

35X50X10 HMSA10 RG

228

35X52X7 HMSA10 RG

229

36

36X52X7 HMSA10 RG

230

36X58X10 HMSA10 RG

231

36X62X7 HMSA10 RG

232

36X47X7 HMSA10 RG

233

36X50X7 HMSA10 RG

234

37

37X50X6 HMSA10 RG

235

38

38X50X7 HMSA10 RG

236

38X52X7 HMSA10 RG

237

38X52X8 HMSA10 RG

238

38X54X10 HMSA10 RG

239

38X55X7 HMSA10 RG

240

38X55X8 HMSA10 RG

241

38X55X10 HMSA10 RG

242

38X58X8 HMSA10 RG

243

38X58X10 HMSA10 RG

244

38X60X10 HMSA10 RG

245

38X62X7 HMSA10 RG

246

38X62X8 HMSA10 RG

247

38X62X10 HMSA10 RG

248

38X72X10 HMSA10 RG

249

38.5064

38.5X58X7 HMSA10 RG

250

40

40X55X7 HMSA10 RG

251

40X55X8 HMSA10 RG

252

40X56X8 HMSA10 RG

253

40X58X7 HMSA10 RG

254

40X58X8 HMSA10 RG

255

40X58X10 HMSA10 RG

256

40X60X10 HMSA10 RG

257

40X62X6 HMSA10 RG

258

40X62X7 HMSA10 RG

259

40X62X8 HMSA10 RG

260

40X62X10 HMSA10 RG

261

40X65X10 HMSA10 RG

262

40X65X12 HMSA10 RG

263

40X68X8 HMSA10 RG

264

40X68X10 HMSA10 RG

265

40X72X7 HMSA10 RG

266

40X72X10 HMSA10 RG

267

40X80X10 HMSA10 RG

268

40X80X12 HMSA10 RG

269

40x60x8 HMSA10 RG

270

40x70x8 HMSA10 RG

271

40x80x8 HMSA10 RG

272

40x90x10 HMSA10 RG

273

40x90x12 HMSA10 RG

274

40X50X8 HMSA10 RG

275

40X52X6 HMSA10 RG

276

40X52X7 HMSA10 RG

277

40X52X8 HMSA10 RG

278

41

41X56X7 HMSA10 RG

279

42

42X67X10 HMSA10 RG

280

42X72X8 HMSA10 RG

281

42X72X10 HMSA10 RG

282

42x53x7 HMSA10 RG

283

42x60x7 HMSA10 RG

284

45x100x10 HMSA10 RG

285

45x65x8 HMSA10 RG

286

48x65x10 HMSA10 RG

287

50x72x8 HMSA10 RG

288

50x80x8 HMSA10 RG

289

42X55X7 HMSA10 RG

290

42X55X8 HMSA10 RG

291

42X56X7 HMSA10 RG

292

42X62X7 HMSA10 RG

293

42X62X8 HMSA10 RG

294

42X62X10 HMSA10 RG

295

42X65X10 HMSA10 RG

296

42X65X12 HMSA10 RG

297

42X66X10 HMSA10 RG

298

43

43X62X8 HMSA10 RG

299

44

44X60X10 HMSA10 RG

300

44X62X10 HMSA10 RG

301

44X65X10 HMSA10 RG

302

45

45X68X12 HMSA10 RG

303

45X72X8 HMSA10 RG

304

45X72X10 HMSA10 RG

305

45X75X8 HMSA10 RG

306

45X75X10 HMSA10 RG

307

45X80X10 HMSA10 RG

308

45X85X10 HMSA10 RG

309

45X55X7 HMSA10 RG

310

45X58X7 HMSA10 RG

311

45X60X7 HMSA10 RG

312

45X60X8 HMSA10 RG

313

45X60X10 HMSA10 RG

314

45X62X7 HMSA10 RG

315

45X62X8 HMSA10 RG

316

45X62X10 HMSA10 RG

317

45X65X10 HMSA10 RG

318

45X68X7 HMSA10 RG

319

45X68X10 HMSA10 RG

320

46

46X59X12 HMSA10 RG

321

46X65X10 HMSA10 RG

322

47

47X65X10 HMSA10 RG

323

47X70X10 HMSA10 RG

324

48

48X62X8 HMSA10 RG

325

48X68X10 HMSA10 RG

326

48X70X10 HMSA10 RG

327

48X72X7 HMSA10 RG

328

48X72X8 HMSA10 RG

329

48X72X10 HMSA10 RG

330

50

50X62X7 HMSA10 RG

331

50X64X6 HMSA10 RG

332

50X65X8 HMSA10 RG

333

50X65X10 HMSA10 RG

334

50X68X7 HMSA10 RG

335

50X68X8 HMSA10 RG

336

50X68X10 HMSA10 RG

337

50X70X10 HMSA10 RG

338

50X72X10 HMSA10 RG

339

50X72X12 HMSA10 RG

340

50X75X10 HMSA10 RG

341

50X80X10 HMSA10 RG

342

50X85X10 HMSA10 RG

343

50X90X10 HMSA10 RG

344

52

52X63X8 HMSA10 RG

345

52X65X8 HMSA10 RG

346

52X68X8 HMSA10 RG

347

52X72X8 HMSA10 RG

348

52X72X10 HMSA10 RG

349

52X80X10 HMSA10 RG

350

52X85X10 HMSA10 RG

351

55

55X80X10 HMSA10 RG

352

55X85X8 HMSA10 RG

353

55X85X10 HMSA10 RG

354

55X90X10 HMSA10 RG

355

55X100X12 HMSA10 RG

356

55X68X8 HMSA10 RG

357

55X70X10 HMSA10 RG

358

55X72X8 HMSA10 RG

359

55X72X10 HMSA10 RG

360

55X75X10 HMSA10 RG

361

55X78X10 HMSA10 RG

362

55X78X12 HMSA10 RG

363

55X80X8 HMSA10 RG

364

55x70x8 HMSA10 RG

365

55x75x8 HMSA10 RG

366

55x90x8 HMSA10 RG

367

55x100x10 HMSA10 RG

368

56

56X72X8 HMSA10 RG

369

57

57X67X7 HMSA10 RG

370

58

58X80X12 HMSA10 RG

371

58X80X10 HMSA10 RG

372

58X80X8 HMSA10 RG

373

58X72X8 HMSA10 RG

374

60

60X72X8 HMSA10 RG

375

60X75X8 HMSA10 RG

376

60X80X8 HMSA10 RG

377

60X80X10 HMSA10 RG

378

60X82X12 HMSA10 RG

379

60X85X10 HMSA10 RG

380

60X90X8 HMSA10 RG

381

60X90X10 HMSA10 RG

382

60X95X10 HMSA10 RG

383

60X110X8 HMSA10 RG

384

60x100x10 HMSA10 RG

385

60x80x7 HMSA10 RG

386

60x85x8 HMSA10 RG

387

62

62X90X10 HMSA10 RG

388

62X80X10 HMSA10 RG

389

62X85X10 HMSA10 RG

390

63

63X90X10 HMSA10 RG

391

63X85X10 HMSA10 RG

392

64

64X80X8 HMSA10 RG

393

65

65X90X10 HMSA10 RG

394

65X85X12 HMSA10 RG

395

65X85X10 HMSA10 RG

396

65X80X8 HMSA10 RG

397

65x85x8 HMSA10 RG

398

65X100X10 HMSA10 RG

399

65X95X10 HMSA10 RG

400

65X88X12 HMSA10 RG

401

68

68X90X10 HMSA10 RG

402

70

70X110X12 HMSA10 RG

403

70X110X10 HMSA10 RG

404

70x90x7 HMSA10 RG

405

70X85X8 HMSA10 RG

406

70X90X10 HMSA10 RG

407

70X90X12 HMSA10 RG

408

70X92X12 HMSA10 RG

409

70X95X10 HMSA10 RG

410

70X100X10 HMSA10 RG

411

72

72X100X10 HMSA10 RG

412

72X95X10 HMSA10 RG

413

72X90X10 HMSA10 RG

414

75

75X110X12 HMSA10 RG

415

75X120X12 HMSA10 RG

416

75X90X10 HMSA10 RG

417

75X95X10 HMSA10 RG

418

75X95X12 HMSA10 RG

419

75X100X10 HMSA10 RG

420

75X100X12 HMSA10 RG

421

75X105X10 HMSA10 RG

422

78

78X100X10 HMSA10 RG

423

80

80x115x12 HMSA10 RG

424

80X110X12 HMSA10 RG

425

80X95X10 HMSA10 RG

426

80X100X10 HMSA10 RG

427

80X100X12 HMSA10 RG

428

80X105X10 HMSA10 RG

429

80X110X10 HMSA10 RG

430

85

85X130X12 HMSA10 RG

431

85X120X12 HMSA10 RG

432

85X115X12 HMSA10 RG

433

85X110X12 HMSA10 RG

434

85X105X12 HMSA10 RG

435

85X100X10 HMSA10 RG

436

85x150x12 HMSA10 RG

437

90

90X120X12 HMSA10 RG

438

90X115X12 HMSA10 RG

439

90X110X12 HMSA10 RG

440

90X110X10 HMSA10 RG

441

95

95X120X12 HMSA10 RG

442

95X125X12 HMSA10 RG

443

95X115X12 HMSA10 RG

444

100

100x145x12 HMSA10 RG

445

100x180x12 HMSA10 RG

446

100X120X10 HMSA10 RG

447

100X120X12 HMSA10 RG

448

100X125X12 HMSA10 RG

449

100X130X12 HMSA10 RG

450

100X140X12 HMSA10 RG

451

100X150X12 HMSA10 RG

452

105

105X130X12 HMSA10 RG

453

105X140X12 HMSA10 RG

454

110

110X130X12 HMSA10 RG

455

110X140X12 HMSA10 RG

456

110X150X12 HMSA10 RG

457

115

115x150x12 HMSA10 RG

458

115X140X12 HMSA10 RG

459

118

118x150x12 HMSA10 RG

460

120

120X140X12 HMSA10 RG

461

120X150X12 HMSA10 RG

462

120X160X12 HMSA10 RG

463

125

125X150X12 HMSA10 RG

464

130

130x180x12 HMSA10 RG

465

130X160X12 HMSA10 RG

466

130X160X15 HMSA10 RG

467

135

135X170X12 HMSA10 RG

468

140

140X160X12 HMSA10 RG

469

140X170X12 HMSA10 RG

470

140X170X15 HMSA10 RG

471

140X180X12 HMSA10 RG

472

145

145x180x12 HMSA10 RG

473

145X175X15 HMSA10 RG

474

148

148X170X15 HMSA10 RG

475

150

150x200x12 HMSA10 RG

476

150X180X12 HMSA10 RG

477

150X180X15 HMSA10 RG

478

155

155X180X15 HMSA10 RG

479

160

160X185X15 HMSA10 RG

480

160X190X15 HMSA10 RG

481

165

165X190X15 HMSA10 RG

482

170

170X200X15 HMSA10 RG

483

175

175x200x15 HMSA10 RG

484

180

180X210X15 HMSA10 RG

485

180x200x15 HMSA10 RG

486

190

190X225X15 HMSA10 RG

487

190X220X15 HMSA10 RG

488

200

200X230X15 HMSA10 RG

489

210

210X240X15 HMSA10 RG

490

220

220X250X15 HMSA10 RG

491

230

230X260X15 HMSA10 RG

492

240

240X270X15 HMSA10 RG

493

250

250X285X15 HMSA10 RG

494

250X280X15 HMSA10 RG