Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Sự nhiễm bẩn làm 14% vòng bi hư hỏng sớm

Là một chi tiết có độ chính xác cao nên vòng bi sẽ không thể làm việc tốt khi nó và chất bôi trơn bị nhiễm bẩn. Vì vòng bi có phớt che được bôi mỡ sẵn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các loại vòng bi được sử dụng, nên ít nhất 14% các trường hợp vòng bi hư hỏng sớm là do bị nhiễm bẩn vì không được che che chắn hữu hiệu. Không những chỉ thiết kế, sản xuất vòng bi chất lượng cao, SKF còn có thể đưa ra được các giải pháp làm kín trong những môi trường làm việc khắc nghiệt nhất.

Phớt là một bộ phận quan trọng trong việc che chắn bảo vệ vòng bi. Dãy sản phẩm của SKF bao gồm các loại phớt tiếp xúc với bề mặt cố định hay bề mặt trượt và xoay. Đa dạng thiết kế có khả năng đáp ứng hầu như toàn bộ tất cả các yêu cầu ứng dụng. Không chỉ là các ứng dụng làm kín đơn giản mà còn có một dãy sản phẩm đa dạng cho các yêu cầu ứng dụng công nghiệp. SKF có thể cung cấp các giải pháp làm kín cho khách hàng từ thiết kế đến sản xuất số lượng lớn, từ lắp cho thiết bị ban đầu đến thị trường thay thế sau đó.

Các thông tin chi tiết có thể tìm thấy trong catalogue SKF- Industrial Shaft Seals. Dãy sản phẩm phớt tiêu chuẩn của SKF cho các bộ phận quay của máy cũng có trong "SKF Interactive Engineering Catalogue".

 
Phớt chắn dầu Phớt 2 môi - HMSA10

Các loại phớt tiêu chuẩn - Size nhỏ

Các loại phớt tiêu chuẩn - Size lớn

HMSA10 RG: Phớt 2 môi có chất liệu Nitrile Rubber (NBR) có khả năng làm việc ở nhiệt độ tối đa 100 độ C.
HMSA 10 V  : Phớt 2 môi có chất liệu Fluoro Rubber (FPM) có khả năng làm việc ở nhiệt độ +200 độ C.


Các size phớt thông dụng:
STT Đường kính trục (mm) Mã SKF
1 6 6X16X5 HMSA10 RG
2 6X16X7 HMSA10 RG
3 6X22X7 HMSA10 RG
4 7 7X16X7 HMSA10 RG
5 7X22X7 HMSA10 RG
6 8 8X18X5 HMSA10 RG
7 8X18X7 HMSA10 RG
8 8X22X7 HMSA10 RG
9 8X24X7 HMSA10 RG
10 9 9X22X7 HMSA10 RG
11 10 10X20X7 HMSA10 RG
12 10X22X7 HMSA10 RG
13 10X24X7 HMSA10 RG
14 10X25X7 HMSA10 RG
15 10X26X7 HMSA10 RG
16 10X19X7 HMSA10 RG
17 10X20X6 HMSA10 RG
18 12 12x22x7 HMSA10 RG
19 12X19X5 HMSA10 RG
20 12X22X5 HMSA10 RG
21 12X22X6 HMSA10 RG
22 12X24X7 HMSA10 RG
23 12X25X7 HMSA10 RG
24 12X28X7 HMSA10 RG
25 12X30X7 HMSA10 RG
26 12X32X7 HMSA10 RG
27 13 13X26X7 HMSA10 RG
28 14 14X24X7 HMSA10 RG
29 14X25X5 HMSA10 RG
30 14X28X7 HMSA10 RG
31 14X30X7 HMSA10 RG
32 15 15x40x7 HMSA10 RG
33 15X25X5 HMSA10 RG
34 15X25X6 HMSA10 RG
35 15X26X7 HMSA10 RG
36 15X30X7 HMSA10 RG
37 15X32X7 HMSA10 RG
38 15X35X7 HMSA10 RG
39 15X40X10 HMSA10 RG
40 15X24X7 HMSA10 RG
41 16 16x24x7 HMSA10 RG
42 16X28X7 HMSA10 RG
43 16X30X7 HMSA10 RG
44 16X32X7 HMSA10 RG
45 16X35X7 HMSA10 RG
46 17 17x37x7 HMSA10 RG
47 17x40x7 HMSA10 RG
48 17x47x10 HMSA10 RG
49 17X28X7 HMSA10 RG
50 17X29X5 HMSA10 RG
51 17X30X7 HMSA10 RG
52 17X32X7 HMSA10 RG
53 17X35X7 HMSA10 RG
54 17X40X10 HMSA10 RG
55 18 18x30x7 HMSA10 RG
56 18x47x6 HMSA10 RG
57 18X28X7 HMSA10 RG
58 18X30X6 HMSA10 RG
59 18X32X7 HMSA10 RG
60 18X35X7 HMSA10 RG
61 18X40X7 HMSA10 RG
62 19 19x42x6 HMSA10 RG
63 19X30X7 HMSA10 RG
64 19X30X8 HMSA10 RG
65 19X32X7 HMSA10 RG
66 20 20x32x6 HMSA10 RG
67 20x45x7 HMSA10 RG
68 20X30X5 HMSA10 RG
69 20X30X7 HMSA10 RG
70 20X32X7 HMSA10 RG
71 20X34X7 HMSA10 RG
72 20X35X6 HMSA10 RG
73 20X35X7 HMSA10 RG
74 20X35X8 HMSA10 RG
75 20X35X10 HMSA10 RG
76 20X36X7 HMSA10 RG
77 20X38X7 HMSA10 RG
78 20X40X7 HMSA10 RG
79 20X40X10 HMSA10 RG
80 20X42X7 HMSA10 RG
81 20X42X10 HMSA10 RG
82 20X47X7 HMSA10 RG
83 20X47X10 HMSA10 RG
84 20X52X7 HMSA10 RG
85 20X52X10 HMSA10 RG
86 21 21x40x7 HMSA10 RG
87 21X35X7 HMSA10 RG
88 22 22x45x7 HMSA10 RG
89 22x47x10 HMSA10 RG
90 22x62x6 HMSA10 RG
91 22X32X7 HMSA10 RG
92 22X35X7 HMSA10 RG
93 22X36X7 HMSA10 RG
94 22X38X8 HMSA10 RG
95 22X40X7 HMSA10 RG
96 22X40X10 HMSA10 RG
97 22X42X10 HMSA10 RG
98 22X47X7 HMSA10 RG
99 23 23X40X10 HMSA10 RG
100 24 24X35X7 HMSA10 RG
101 24X37X7 HMSA10 RG
102 24X40X7 HMSA10 RG
103 24X42X8 HMSA10 RG
104 24X47X7 HMSA10 RG
105 25 25X52X10 HMSA10 RG
106 25X62X7 HMSA10 RG
107 25X62X8 HMSA10 RG
108 25X62X10 HMSA10 RG
109 25x40x7 HMSA10 RG
110 25x72x7 HMSA10 RG
111 25X35X6 HMSA10 RG
112 25X35X7 HMSA10 RG
113 25X37X5 HMSA10 RG
114 25X37X6 HMSA10 RG
115 25X37X7 HMSA10 RG
116 25X38X7 HMSA10 RG
117 25X40X5 HMSA10 RG
118 25X40X8 HMSA10 RG
119 25X40X10 HMSA10 RG
120 25X42X6 HMSA10 RG
121 25X42X7 HMSA10 RG
122 25X42X10 HMSA10 RG
123 25X45X7 HMSA10 RG
124 25X45X8 HMSA10 RG
125 25X45X10 HMSA10 RG
126 25X46X7 HMSA10 RG
127 25X47X7 HMSA10 RG
128 25X47X10 HMSA10 RG
129 25X50X10 HMSA10 RG
130 25X52X7 HMSA10 RG
131 25X52X8 HMSA10 RG
132 26 26X37X7 HMSA10 RG
133 26X38X5 HMSA10 RG
134 26X38X7 HMSA10 RG
135 26X42X7 HMSA10 RG
136 26X47X7 HMSA10 RG
137 27 27x47x7 HMSA10 RG
138 27X37X7 HMSA10 RG
139 27X42X10 HMSA10 RG
140 27X43X7 HMSA10 RG
141 27X47X10 HMSA10 RG
142 28 28X42X8 HMSA10 RG
143 28X44X6 HMSA10 RG
144 28X45X8 HMSA10 RG
145 28X47X7 HMSA10 RG
146 28X47X10 HMSA10 RG
147 28X52X7 HMSA10 RG
148 28X52X10 HMSA10 RG
149 28X38X7 HMSA10 RG
150 28X38X8 HMSA10 RG
151 28X40X7 HMSA10 RG
152 28X40X8 HMSA10 RG
153 28X42X7 HMSA10 RG
154 30 30x40x7 HMSA10 RG
155 30x50x5 HMSA10 RG
156 30X42X8 HMSA10 RG
157 30X44X7 HMSA10 RG
158 30X45X7 HMSA10 RG
159 30X45X8 HMSA10 RG
160 30X46X7 HMSA10 RG
161 30X47X6 HMSA10 RG
162 30X47X7 HMSA10 RG
163 30X47X8 HMSA10 RG
164 30X47X10 HMSA10 RG
165 30X48X8 HMSA10 RG
166 30X50X7 HMSA10 RG
167 30X50X8 HMSA10 RG
168 30X50X10 HMSA10 RG
169 30X52X7 HMSA10 RG
170 30X52X8 HMSA10 RG
171 30X52X10 HMSA10 RG
172 30X55X7 HMSA10 RG
173 30X55X10 HMSA10 RG
174 30X62X7 HMSA10 RG
175 30X62X10 HMSA10 RG
176 30X72X10 HMSA10 RG
177 30X42X6 HMSA10 RG
178 30X42X7 HMSA10 RG
179 32 32x52x12 HMSA10 RG
180 32x80x7 HMSA10 RG
181 32X50X8 HMSA10 RG
182 32X50X10 HMSA10 RG
183 32X52X7 HMSA10 RG
184 32X52X8 HMSA10 RG
185 32X55X10 HMSA10 RG
186 32X62X10 HMSA10 RG
187 32X72X7 HMSA10 RG
188 32X42X7 HMSA10 RG
189 32X43X7 HMSA10 RG
190 32X44X7 HMSA10 RG
191 32X45X7 HMSA10 RG
192 32X45X8 HMSA10 RG
193 32X47X6 HMSA10 RG
194 32X47X7 HMSA10 RG
195 32X47X8 HMSA10 RG
196 32X47X10 HMSA10 RG
197 32X48X8 HMSA10 RG
198 33 33X45X7 HMSA10 RG
199 33X50X6 HMSA10 RG
200 34 34X44X8 HMSA10 RG
201 34X48X8 HMSA10 RG
202 34X52X8 HMSA10 RG
203 34X62X10 HMSA10 RG
204 35 35X52X8 HMSA10 RG
205 35X52X10 HMSA10 RG
206 35X55X7 HMSA10 RG
207 35X55X8 HMSA10 RG
208 35X55X10 HMSA10 RG
209 35X56X10 HMSA10 RG
210 35X58X10 HMSA10 RG
211 35X60X10 HMSA10 RG
212 35x72x7 HMSA10 RG
213 35X62X7 HMSA10 RG
214 35X62X8 HMSA10 RG
215 35X62X10 HMSA10 RG
216 35X72X10 HMSA10 RG
217 35X72X12 HMSA10 RG
218 35X80X12 HMSA10 RG
219 35X45X7 HMSA10 RG
220 35X47X6 HMSA10 RG
221 35X47X7 HMSA10 RG
222 35X47X8 HMSA10 RG
223 35X48X8 HMSA10 RG
224 35X49X6 HMSA10 RG
225 35X50X7 HMSA10 RG
226 35X50X8 HMSA10 RG
227 35X50X10 HMSA10 RG
228 35X52X7 HMSA10 RG
229 36 36X52X7 HMSA10 RG
230 36X58X10 HMSA10 RG
231 36X62X7 HMSA10 RG
232 36X47X7 HMSA10 RG
233 36X50X7 HMSA10 RG
234 37 37X50X6 HMSA10 RG
235 38 38X50X7 HMSA10 RG
236 38X52X7 HMSA10 RG
237 38X52X8 HMSA10 RG
238 38X54X10 HMSA10 RG
239 38X55X7 HMSA10 RG
240 38X55X8 HMSA10 RG
241 38X55X10 HMSA10 RG
242 38X58X8 HMSA10 RG
243 38X58X10 HMSA10 RG
244 38X60X10 HMSA10 RG
245 38X62X7 HMSA10 RG
246 38X62X8 HMSA10 RG
247 38X62X10 HMSA10 RG
248 38X72X10 HMSA10 RG
249 38.5064 38.5X58X7 HMSA10 RG
250 40 40X55X7 HMSA10 RG
251 40X55X8 HMSA10 RG
252 40X56X8 HMSA10 RG
253 40X58X7 HMSA10 RG
254 40X58X8 HMSA10 RG
255 40X58X10 HMSA10 RG
256 40X60X10 HMSA10 RG
257 40X62X6 HMSA10 RG
258 40X62X7 HMSA10 RG
259 40X62X8 HMSA10 RG
260 40X62X10 HMSA10 RG
261 40X65X10 HMSA10 RG
262 40X65X12 HMSA10 RG
263 40X68X8 HMSA10 RG
264 40X68X10 HMSA10 RG
265 40X72X7 HMSA10 RG
266 40X72X10 HMSA10 RG
267 40X80X10 HMSA10 RG
268 40X80X12 HMSA10 RG
269 40x60x8 HMSA10 RG
270 40x70x8 HMSA10 RG
271 40x80x8 HMSA10 RG
272 40x90x10 HMSA10 RG
273 40x90x12 HMSA10 RG
274 40X50X8 HMSA10 RG
275 40X52X6 HMSA10 RG
276 40X52X7 HMSA10 RG
277 40X52X8 HMSA10 RG
278 41 41X56X7 HMSA10 RG
279 42 42X67X10 HMSA10 RG
280 42X72X8 HMSA10 RG
281 42X72X10 HMSA10 RG
282 42x53x7 HMSA10 RG
283 42x60x7 HMSA10 RG
284 45x100x10 HMSA10 RG
285 45x65x8 HMSA10 RG
286 48x65x10 HMSA10 RG
287 50x72x8 HMSA10 RG
288 50x80x8 HMSA10 RG
289 42X55X7 HMSA10 RG
290 42X55X8 HMSA10 RG
291 42X56X7 HMSA10 RG
292 42X62X7 HMSA10 RG
293 42X62X8 HMSA10 RG
294 42X62X10 HMSA10 RG
295 42X65X10 HMSA10 RG
296 42X65X12 HMSA10 RG
297 42X66X10 HMSA10 RG
298 43 43X62X8 HMSA10 RG
299 44 44X60X10 HMSA10 RG
300 44X62X10 HMSA10 RG
301 44X65X10 HMSA10 RG
302 45 45X68X12 HMSA10 RG
303 45X72X8 HMSA10 RG
304 45X72X10 HMSA10 RG
305 45X75X8 HMSA10 RG
306 45X75X10 HMSA10 RG
307 45X80X10 HMSA10 RG
308 45X85X10 HMSA10 RG
309 45X55X7 HMSA10 RG
310 45X58X7 HMSA10 RG
311 45X60X7 HMSA10 RG
312 45X60X8 HMSA10 RG
313 45X60X10 HMSA10 RG
314 45X62X7 HMSA10 RG
315 45X62X8 HMSA10 RG
316 45X62X10 HMSA10 RG
317 45X65X10 HMSA10 RG
318 45X68X7 HMSA10 RG
319 45X68X10 HMSA10 RG
320 46 46X59X12 HMSA10 RG
321 46X65X10 HMSA10 RG
322 47 47X65X10 HMSA10 RG
323 47X70X10 HMSA10 RG
324 48 48X62X8 HMSA10 RG
325 48X68X10 HMSA10 RG
326 48X70X10 HMSA10 RG
327 48X72X7 HMSA10 RG
328 48X72X8 HMSA10 RG
329 48X72X10 HMSA10 RG
330 50 50X62X7 HMSA10 RG
331 50X64X6 HMSA10 RG
332 50X65X8 HMSA10 RG
333 50X65X10 HMSA10 RG
334 50X68X7 HMSA10 RG
335 50X68X8 HMSA10 RG
336 50X68X10 HMSA10 RG
337 50X70X10 HMSA10 RG
338 50X72X10 HMSA10 RG
339 50X72X12 HMSA10 RG
340 50X75X10 HMSA10 RG
341 50X80X10 HMSA10 RG
342 50X85X10 HMSA10 RG
343 50X90X10 HMSA10 RG
344 52 52X63X8 HMSA10 RG
345 52X65X8 HMSA10 RG
346 52X68X8 HMSA10 RG
347 52X72X8 HMSA10 RG
348 52X72X10 HMSA10 RG
349 52X80X10 HMSA10 RG
350 52X85X10 HMSA10 RG
351 55 55X80X10 HMSA10 RG
352 55X85X8 HMSA10 RG
353 55X85X10 HMSA10 RG
354 55X90X10 HMSA10 RG
355 55X100X12 HMSA10 RG
356 55X68X8 HMSA10 RG
357 55X70X10 HMSA10 RG
358 55X72X8 HMSA10 RG
359 55X72X10 HMSA10 RG
360 55X75X10 HMSA10 RG
361 55X78X10 HMSA10 RG
362 55X78X12 HMSA10 RG
363 55X80X8 HMSA10 RG
364 55x70x8 HMSA10 RG
365 55x75x8 HMSA10 RG
366 55x90x8 HMSA10 RG
367 55x100x10 HMSA10 RG
368 56 56X72X8 HMSA10 RG
369 57 57X67X7 HMSA10 RG
370 58 58X80X12 HMSA10 RG
371 58X80X10 HMSA10 RG
372 58X80X8 HMSA10 RG
373 58X72X8 HMSA10 RG
374 60 60X72X8 HMSA10 RG
375 60X75X8 HMSA10 RG
376 60X80X8 HMSA10 RG
377 60X80X10 HMSA10 RG
378 60X82X12 HMSA10 RG
379 60X85X10 HMSA10 RG
380 60X90X8 HMSA10 RG
381 60X90X10 HMSA10 RG
382 60X95X10 HMSA10 RG
383 60X110X8 HMSA10 RG
384 60x100x10 HMSA10 RG
385 60x80x7 HMSA10 RG
386 60x85x8 HMSA10 RG
387 62 62X90X10 HMSA10 RG
388 62X80X10 HMSA10 RG
389 62X85X10 HMSA10 RG
390 63 63X90X10 HMSA10 RG
391 63X85X10 HMSA10 RG
392 64 64X80X8 HMSA10 RG
393 65 65X90X10 HMSA10 RG
394 65X85X12 HMSA10 RG
395 65X85X10 HMSA10 RG
396 65X80X8 HMSA10 RG
397 65x85x8 HMSA10 RG
398 65X100X10 HMSA10 RG
399 65X95X10 HMSA10 RG
400 65X88X12 HMSA10 RG
401 68 68X90X10 HMSA10 RG
402 70 70X110X12 HMSA10 RG
403 70X110X10 HMSA10 RG
404 70x90x7 HMSA10 RG
405 70X85X8 HMSA10 RG
406 70X90X10 HMSA10 RG
407 70X90X12 HMSA10 RG
408 70X92X12 HMSA10 RG
409 70X95X10 HMSA10 RG
410 70X100X10 HMSA10 RG
411 72 72X100X10 HMSA10 RG
412 72X95X10 HMSA10 RG
413 72X90X10 HMSA10 RG
414 75 75X110X12 HMSA10 RG
415 75X120X12 HMSA10 RG
416 75X90X10 HMSA10 RG
417 75X95X10 HMSA10 RG
418 75X95X12 HMSA10 RG
419 75X100X10 HMSA10 RG
420 75X100X12 HMSA10 RG
421 75X105X10 HMSA10 RG
422 78 78X100X10 HMSA10 RG
423 80 80x115x12 HMSA10 RG
424 80X110X12 HMSA10 RG
425 80X95X10 HMSA10 RG
426 80X100X10 HMSA10 RG
427 80X100X12 HMSA10 RG
428 80X105X10 HMSA10 RG
429 80X110X10 HMSA10 RG
430 85 85X130X12 HMSA10 RG
431 85X120X12 HMSA10 RG
432 85X115X12 HMSA10 RG
433 85X110X12 HMSA10 RG
434 85X105X12 HMSA10 RG
435 85X100X10 HMSA10 RG
436 85x150x12 HMSA10 RG
437 90 90X120X12 HMSA10 RG
438 90X115X12 HMSA10 RG
439 90X110X12 HMSA10 RG
440 90X110X10 HMSA10 RG
441 95 95X120X12 HMSA10 RG
442 95X125X12 HMSA10 RG
443 95X115X12 HMSA10 RG
444 100 100x145x12 HMSA10 RG
445 100x180x12 HMSA10 RG
446 100X120X10 HMSA10 RG
447 100X120X12 HMSA10 RG
448 100X125X12 HMSA10 RG
449 100X130X12 HMSA10 RG
450 100X140X12 HMSA10 RG
451 100X150X12 HMSA10 RG
452 105 105X130X12 HMSA10 RG
453 105X140X12 HMSA10 RG
454 110 110X130X12 HMSA10 RG
455 110X140X12 HMSA10 RG
456 110X150X12 HMSA10 RG
457 115 115x150x12 HMSA10 RG
458 115X140X12 HMSA10 RG
459 118 118x150x12 HMSA10 RG
460 120 120X140X12 HMSA10 RG
461 120X150X12 HMSA10 RG
462 120X160X12 HMSA10 RG
463 125 125X150X12 HMSA10 RG
464 130 130x180x12 HMSA10 RG
465 130X160X12 HMSA10 RG
466 130X160X15 HMSA10 RG
467 135 135X170X12 HMSA10 RG
468 140 140X160X12 HMSA10 RG
469 140X170X12 HMSA10 RG
470 140X170X15 HMSA10 RG
471 140X180X12 HMSA10 RG
472 145 145x180x12 HMSA10 RG
473 145X175X15 HMSA10 RG
474 148 148X170X15 HMSA10 RG
475 150 150x200x12 HMSA10 RG
476 150X180X12 HMSA10 RG
477 150X180X15 HMSA10 RG
478 155 155X180X15 HMSA10 RG
479 160 160X185X15 HMSA10 RG
480 160X190X15 HMSA10 RG
481 165 165X190X15 HMSA10 RG
482 170 170X200X15 HMSA10 RG
483 175 175x200x15 HMSA10 RG
484 180 180X210X15 HMSA10 RG
485 180x200x15 HMSA10 RG
486 190 190X225X15 HMSA10 RG
487 190X220X15 HMSA10 RG
488 200 200X230X15 HMSA10 RG
489 210 210X240X15 HMSA10 RG
490 220 220X250X15 HMSA10 RG
491 230 230X260X15 HMSA10 RG
492 240 240X270X15 HMSA10 RG
493 250 250X285X15 HMSA10 RG
494 250X280X15 HMSA10 RG