Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Công ty Nguyên Xương là Đại lý Ủy quyền của Panduit (USA) tại Việt Nam.
 
Panduit's new products: Cable Cleats for Short Circuit Protection - Stainless Steel Trefoil Cable Cleat

 
 

No.

Brochure

Download

1

PANDUIT Industrial Electrical Solutions

2

PANDUIT - WIRE HARNESS

Sản xuất / Lắp ráp dây điện ô tô (xe hơi)

3

PANDUIT - RELIABLE INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL

4

PANDUIT - CONTROL PANEL PERFORMANCE PRODUCTS

5

PANDUIT - COMPREHENSIVE RELIABLE SAFETY

6

Dây rút Panduit - Giải pháp cho ngành Năng lượng mặt trời - Solar Energy Solutions

7

Đầu Cosse / Cos nối dây điện
STT

NHÀ SẢN XUẤT

MÃ HÀNG

DÀI (mm)

BẢN RỘNG (mm)

MÀU SẮC

SỐ LƯỢNG SỢI / TÚI

ĐƠN GIÁ / SỢI

1

PANDUIT

PLT.6SM-C0

71

1.8

Black

100

1,000

2

PANDUIT

PLT1M-C0

99

2.5

Black

100

2,000

3

PANDUIT

PLT1M-C30

99

2.5

Black

100

2,440

4

PANDUIT

PLT1M-C86

99

2.5

Blue

100

3,200

5

PANDUIT

PLT1.5M-C0

142

2.5

Black

100

2,200

6

PANDUIT

PLT2M-C0

203

2.5

Black

100

2,620

7

PANDUIT

PLC1.5I-S8-C

155

3.43

Natural

100

4,740

8

PANDUIT

PLT2I-C186

203

3.43

Blue

100

8,180

9

PANDUIT

PLT2I-C76

203

3.43

Blue, Aqua

100

25,750

10

PANDUIT

PLT2I-C86

203

3.43

Blue

100

5,020

11

PANDUIT

PLT1.5I-C

142

3.61

Natural

100

1,690

12

PANDUIT

PLT1.5I-C0

142

3.61

Black

100

2,080

13

PANDUIT

PLT2I-C0

203

3.61

Black

100

3,000

14

PANDUIT

PLT2I-C30

203

3.61

Black

100

3,300

15

PANDUIT

PLT2.5I-C0

246

3.68

Black

100

7,300

16

PANDUIT

PLT3I-C0

290

3.68

Black

100

4,200

17

PANDUIT

PLT4I-C0

368

3.68

Black

100

5,470

18

PANDUIT

PLT1S-C0

122

4.83

Black

100

2,330

19

PANDUIT

PLT2S-C186

185

4.83

Blue

100

6,780

20

PANDUIT

PLT2S-C86

185

4.83

Blue

100

3,980

21

PANDUIT

PLT2S-C

188

4.83

Natural

100

2,160

22

PANDUIT

PLT2S-C0

188

4.83

Black

100

2,300

23

PANDUIT

PLT2.5S-C

249

4.83

Natural

100

4,130

24

PANDUIT

PLT2.5S-C0

249

4.83

Black

100

4,690

25

PANDUIT

PLT3S-C0

292

4.83

Black

100

4,630

26

PANDUIT

PLT4S-C0

368

4.83

Black

100

6,000

27

PANDUIT

PLC4S-S10-C

381

4.83

Natural

100

9,410

28

PANDUIT

PLT4.5S-C0

394

4.83

Black

100

6,670

29

PANDUIT

PLT5S-C0

444

4.83

Black

100

6,800

30

PANDUIT

PLT2H-L0

206

7.62

Black

50

5,710

31

PANDUIT

PLT6LH-L

556

7.62

Natural

50

10,390

32

PANDUIT

PLT10LH-L

871

7.62

Natural

50

23,400

33

PANDUIT

PLT4H-C0

368

7.62

Black

100

10,393

34

PANDUIT

PLT4H-TL0

368

7.62

Black

250

9,490

35

PANDUIT

PLT6H-L0

530

8.89

Black

50

20,500

36

PANDUIT

PLT6H-C0

530

8.89

Black

100

19,260

37

PANDUIT

PRT5EH-C0

511

12.7

Black

100

31,000

38

PANDUIT

PRT6EH-C0

564

12.7

Black

100

39,770

39

PANDUIT

PLT8EH-C0

719

12.7

Black

100

41,330

               

40

PANDUIT

PLT.6SM-M0

71

1.8

Black

1000

490

41

PANDUIT

PLT.7M-M0

79

2.29

Black

1000

500

42

PANDUIT

PLT1M-M

99

2.5

Natural

1000

600

43

PANDUIT

PLT1M-M0

99

2.5

Black

1000

600

44

PANDUIT

PLT1.5M-M

142

2.5

Natural

1000

1,010

45

PANDUIT

PLT1.5M-M0

142

2.5

Black

1000

900

46

PANDUIT

PLT2M-M

203

2.5

Natural

1000

1,500

47

PANDUIT

PLT2M-M0

203

2.5

Black

1000

1,500

48

PANDUIT

PLT1.5I-M0

142

3.61

Black

1000

1,024

49

PANDUIT

PLT1.5I-M30

142

3.61

Black

1000

1,280

50

PANDUIT

PLT1.5I-M6

142

3.61

Blue

1000

1,250

51

PANDUIT

PLT2I-M0

203

3.61

Black

1000

1,840

52

PANDUIT

PLT2.5I-M

246

3.68

Natural

1000

1,680

53

PANDUIT

PLT3I-M

290

3.68

Natural

1000

2,820

54

PANDUIT

PLT3I-M0

290

3.68

Black

1000

2,900

55

PANDUIT

PLT1.5S-M

158

4.83

Natural

1000

1,270

56

PANDUIT

PLT1.5S-M30

158

4.83

Black

1000

1,520

57

PANDUIT

PLT2S-M

188

4.83

Natural

1000

900

58

PANDUIT

PLT2S-M0

188

4.83

Black

1000

1,900

59

PANDUIT

PLT2S-M30

188

4.83

Black

1000

1,680

60

PANDUIT

PLT2.5S-M0

249

4.83

Black

1000

2,470

61

PANDUIT

PLT3S-M

292

4.83

Natural

1000

2,350

62

PANDUIT

PLT3S-M0

292

4.83

Black

1000

3,100

63

PANDUIT

PLT4S-M

368

4.83

Natural

1000

3,950

64

PANDUIT

PLT4S-M0

368

4.83

Black

1000

5,400* Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

* Quý khách cần chào giá theo đơn hàng, vui lòng liên hệ để chúng tôi gửi chào giá: Panduit@nguyenxuong.comMột số sản phẩm dây rút, dây thít nhựa và thép không gỉ:

 

STT

PART NUMBER

STT

PART NUMBER

STT

PART NUMBER

1

AST10-5-C100

701

MRT2LH-L4

1401

PLT4S-C00

2

AST15-5-C100

702

MRT2LH-L4

1402

PLT4S-C10

3

AST15-5-C100

703

MRT2S-C4

1403

PLT4S-C10

4

AST20-5-C100

704

MRT2S-C4

1404

PLT4S-C120

5

AST20-5-C100

705

MRT4H-L4

1405

PLT4S-C186

6

AST25-5-C100

706

MRT4H-L4

1406

PLT4S-C2

7

B2M2S-D

707

MRT4LH-L4

1407

PLT4S-C20

8

B2M2S-D0

708

MRT4LH-L4

1408

PLT4S-C20

9

B2M2S-D0

709

MRT4S-C4

1409

PLT4S-C3

10

B3M2S-TL

710

MRT4S-C4

1410

PLT4S-C3

11

BC1.5I-S8-M

711

MRT6S-C4

1411

PLT4S-C30

12

BC1.5I-S8-M0

712

MRT6S-C4

1412

PLT4S-C4Y

13

BC1M-S4-M

713

MS2W38T15-L4

1413

PLT4S-C4Y

14

BC1M-S4-M0

714

MS2W38T15-L4

1414

PLT4S-C5

15

BC1M-S4-M0

715

MS4W38T15-L4

1415

PLT4S-C5

16

BC2M-S4-M

716

MS4W38T15-L4

1416

PLT4S-C6

17

BC2M-S4-M

717

MS6W38T15-L4

1417

PLT4S-C76

18

BC2M-S4-M0

718

MS6W38T15-L4

1418

PLT4S-C8

19

BC2M-S4-M0

719

MSW50T15-CR4

1419

PLT4S-C86

20

BC2S-S10-C

720

MSW50T15-CR4

1420

PLT4S-M

21

BC2S-S10-C0

721

MSW75T30-CR2

1421

PLT4S-M0

22

BC2S-S10-D

722

MSW75T30-CR2

1422

PLT4S-M00

23

BC2S-S10-D0

723

PL2M2S-D

1423

PLT4S-M1

24

BC3S-S10-D

724

PL2M2S-D0

1424

PLT4S-M10

25

BC3S-S10-D0

725

PL2M2S-D0

1425

PLT4S-M100

26

BC4LH-S25-L

726

PL2M2S-D10

1426

PLT4S-M109

27

BC4LH-S25-L0

727

PL2M2S-D10

1427

PLT4S-M120

28

BC4LH-S25-TL

728

PL2M2S-D4Y

1428

PLT4S-M14

29

BC4LH-S25-TL

729

PL2M2S-D4Y

1429

PLT4S-M14

30

BC4LH-S25-TL0

730

PL2M2S-L

1430

PLT4S-M2

31

BC4LH-S25-TL0

731

PL2M2S-L0

1431

PLT4S-M20

32

BC4S-S10-C

732

PL3B5EH-C0

1432

PLT4S-M3

33

BC4S-S10-C0

733

PL3M2S-D

1433

PLT4S-M30

34

BC4S-S10-D

734

PL3M2S-D0

1434

PLT4S-M300

35

BC4S-S10-D

735

PL3M2S-D4Y

1435

PLT4S-M4Y

36

BC4S-S10-D0

736

PL3M2S-L

1436

PLT4S-M5

37

BC4S-S10-D0

737

PLA2S-A-C

1437

PLT4S-M6

38

BC4S-S10-D30

738

PLA2S-A-C

1438

PLT4S-M69

39

BC4S-S10-D30

739

PLB2S-C

1439

PLT4S-M7

40

BF1M-C

740

PLB2S-C0

1440

PLT4S-M7

41

BF1M-M

741

PLB2S-M

1441

PLT4S-M76

42

BF1M-M

742

PLB2S-M0

1442

PLT4S-M8

43

BF1M-M0

743

PLB2S-M30

1443

PLT5EH-C

44

BF1M-M0

744

PLB3S-C

1444

PLT5EH-C0

45

BF2M-C

745

PLB3S-C0

1445

PLT5EH-NB-C0

46

BF2M-C

746

PLB3S-M

1446

PLT5EH-Q

47

BF2M-M

747

PLB3S-M0

1447

PLT5EH-Q0

48

BF2M-M

748

PLB3S-M30

1448

PLT5H-C

49

BF2M-M0

749

PLB4H-TL

1449

PLT5H-C0

50

BF2M-M0

750

PLB4H-TL0

1450

PLT5H-C30

51

BM1M-C

751

PLB4H-TL30

1451

PLT5H-L

52

BM1M-M

752

PLB4H-TL39

1452

PLT5H-L0

53

BM1M-M

753

PLB4S-C

1453

PLT5S-C

54

BM1M-M0

754

PLB4S-M

1454

PLT5S-C0

55

BM1M-M0

755

PLB4S-M0

1455

PLT5S-M

56

BM2M-C

756

PLB4S-M30

1456

PLT5S-M0

57

BM2M-C

757

PLB4S-M39

1457

PLT5S-M2

58

BM2M-M

758

PLB5EH-C0

1458

PLT5S-M2

59

BM2M-M

759

PLC1.5I-S8-C

1459

PLT5S-M3

60

BM2M-M0

760

PLC1.5I-S8-C0

1460

PLT5S-M3

61

BM2M-M0

761

PLC1.5I-S8-M

1461

PLT5S-M30

62

BM2S-C

762

PLC1.5I-S8-M0

1462

PLT5S-M4Y

63

BM2S-C

763

PLC1.5I-S8-M0

1463

PLT5S-M4Y

64

BM2S-D

764

PLC1.5I-S8-M30

1464

PLT5S-M5

65

BM2S-D0

765

PLC1M-S4-C

1465

PLT5S-M5

66

BM2S-D0

766

PLC1M-S4-C0

1466

PLT5S-M6

67

BM4S-C

767

PLC1M-S4-M

1467

PLT5S-M6

68

BM4S-C

768

PLC1M-S4-M0

1468

PLT5S-M8

69

BM4S-D

769

PLC1M-S4-M30

1469

PLT5S-M8

70

BM4S-D

770

PLC2H-S25-L

1470

PLT6EH-C

71

BM4S-D0

771

PLC2H-S25-TL

1471

PLT6EH-C

72

BM4S-D0

772

PLC2H-S25-TL

1472

PLT6EH-C0

73

BP2S-D0

773

PLC2H-S25-TL0

1473

PLT6EH-Q

74

BT1.5I-C

774

PLC2H-S25-TL30

1474

PLT6EH-Q0

75

BT1.5I-C0

775

PLC2H-S25-TL30

1475

PLT6H-C

76