Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

O-ring kits hiệu RS PRO:
  
STT HÌNH ẢNH Description MÃ HÀNG Hệ mm hoặc Inch CHẤT LIỆU Số lượng O-ring trong một hộp ĐƠN GIÁ
1 RS Pro Imperial O-Ring Face Seal Kit Nitrile, Kit Contents 230 Pieces
Made in Italy
705-8970 INCH Nitrile 230 Pieces  195,600
2 RS Pro Metric O-Ring Kit Nitrile, Kit Contents 385 Pieces
Made in Germany
705-8958 MM Nitrile 385 Pieces  360,200 
3 RS Pro Imperial O-Ring Kit to suit SAE Flanges Nitrile, Kit Contents 125 Pieces
Made in Italy
705-8974 INCH Nitrile 125 Pieces  450,600 
4 RS Pro Imperial O-Ring Kit to suit SAE Flanges Hose & Fittings Nitrile, Kit Contents 415 Pieces
Made in Italy
705-8983 INCH Nitrile 415 Pieces  495,300 
5 RS Pro Metric O-Ring Kit Nitrile, Kit Contents 510 Pieces
Made in Italy
756-034 MM Nitrile 510 Pieces  725,200 
6 RS Pro Self-Centring Metric Kit Nitrile, Kit Contents 125 Pieces 705-8964 MM Nitrile 125 Pieces  785,000 
7 RS Pro Imperial O-Ring Kit Nitrile, Kit Contents 382 Pieces
Made in Italy
756-028 INCH Nitrile 382 Pieces  850,800 
8 RS Pro Imperial D-Ring Flange Seal Kit Nitrile, Kit Contents 50 Pieces 705-8968 INCH Nitrile 50 Pieces  921,400 
9 RS Pro Imperial Bonded Seal Kit Nitrile, Kit Contents 114 Pieces 850-681 INCH Nitrile 114 Pieces  1,080,000 
10 RS Pro BSP Self-Centring Imperial Kit Nitrile, Kit Contents 114 Pieces 850-704 INCH Nitrile 114 Pieces  1,587,300 
11 Metric nitrile/MS bonded seal kit 2 850-697 MM Nitrile 125 Pieces  1,842,800 
12 RS Pro Metric O-Ring Splicing Kit Nitrile, Kit Contents 18 Pieces
Made in UK
136-601 MM Nitrile 18 Pieces  2,572,100 
 
13 RS Pro Metric O-Ring Kit FPM, Kit Contents 386 Pieces
Made in Germany
705-8952 MM Viton® 386 Pieces 2,024,000
14 RS Pro Metric O-Ring Kit Viton®, Kit Contents 510 Pieces
Made in Italy
245-9628 MM Viton® 510 Pieces 3,330,200
15 RS Pro Imperial SAE J518 Flange Seal Kit Polyurethane, Kit Contents 60 Pieces 705-8977 INCH Viton® 60 Pieces 1,209,400
16 RS Pro Imperial O-Ring Kit Viton®, Kit Contents 382 Pieces
Made in Taiwan
756-040 INCH Viton® 382 Pieces 2,683,400
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
* Liên hệ đặt hàng: Sales@nguyenxuong.com