Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên NghiệpCông ty Nguyên Xương là Đại lý Ủy quyền của Weller tại Việt Nam. 


Download Weller catalogue:
Weller Catalogue Part 1/2
Weller Catalogue Part 2/2
Weller Product List 2017