Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

STT HÌNH MINH HỌA SẢN PHẨM MÃ HÀNG NHÀ SẢN XUẤT MODEL ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
(gồm VAT)
1 Wireless Presenter R400
Bút trình chiếu/ phạm vi 10 m/ 2.4 GHz wireless technology
910-001361 Logitech R400 828,800 3 năm
2 Professional Presenter R800
Bút trình chiếu/ phạm vi 30 m/ 2.4 GHz wireless technology/ Nút slideshow/ Màn LCD với timer
910-001358 Logitech R800 1,534,400 3 năm