Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Tìm kiếm

SKF là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm vòng bi, các giải pháp công nghiệp và các dịch vụ về vòng bi, phớt chặn và các sản phẩm liên quan đến vòng bi.

Sản phẩm SKF – chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật vòng bi và phớt chặn

SKF có thể đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của khách hàng về vòng bi và phớt chặn với những tiêu chuẩn toàn cầu cao nhất.

Giải pháp – tăng hiệu suất thiết bị

SKF giúp khách hàng tối ưu hóa được hiệu suất thiết bị và công tác bảo trì thông qua các dịch vụ cơ khí, bảo trì dự đoán, giám sát tình trạng thiết bị và các hệ thống hỗ trợ quyết định trong công tác bảo trì.

SKF cung cấp Chương trình vận hành không sự cố

SKF luôn luôn gần gũi với khách hàng và đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời nhất.