Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
LGWA 2 - Dãy nhiệt độ rông

Mỡ có dãy nhiệt độ làm việc rộng và độ bền caoSKF high load, extreme pressure, wide temperature range bearing grease
  • Vòng bi bánh xe ô tô và xe tải
  • Máy giặt
  • Mô tơ điện

Thông tin chi tiết
Publication Safety data sheet