Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
LGHP 2 - Mỡ chịu nhiệt cao

Mỡ chịu nhiệt độ cao và độ ồn thấp
SKF high performance, high temperature bearing grease
  • Động cơ điện
  • Quạt thông gió vận hành liên tục ở nhiệt độ trên 80 độ C
  • Vòng bi ly hợp
Technical data
Designation LGHP 2/(pack size)
DIN 51825 code  K2N-40 
NLGI consistency class  2–3 
Soap type  Di–urea 
Colour  Blue 
Base oil type  Mineral 
Operating temperature range  –40 to +150 °C (–40 to +300 °F)
Dropping point DIN ISO 2176  >240 °C (>465 °F) 
Base oil viscosity 
40 °C, mm²/s 
100 °C, mm²/s 

96 
10,5 
Penetration DIN ISO 2137 
60 strokes, 10–1 mm 
100 000 strokes, 10–1 mm 

245–275 
365 max. 
Mechanical stability 
Roll stability, 50 hrs at 80 °C, 10–1 mm

365 max. 
Corrosion protection Emcor: 
– standard ISO 11007 
– water washout test 
– salt water test  (100% seawater) 


0–0 
0–0 
0–0 
Water resistance 
DIN 51 807/1, 3 hrs at 90 °C 

1 max. 
Oil separation 
DIN 51 817, 7 days at 40 °C, static, % 

1–5 
Lubrication ability 
R2F, running test B at 120 °C 

Pass 
Copper corrosion 
DIN 51 811, 110 °C 

1 max. at 150 °C (300 °F) 
Rolling bearing grease life 
R0F test L50 life at 10 000 r/min., hrs 

1 000 min. at 150 °C (300 °F) 
Fretting corrosion 
ASTM D4170 (mg) 

7* 
Available pack sizes  420 ml cartridge 
1, 5, 18, 
50, 180 kg 

SKF SYSTEM 24 (LAGD / LAGE) 
* Typical value 

Quy cách đóng gói:
STT Mã hàng Đóng gói
1 LGHP 2/0.4 400 g
2 LGHP 2/1 1 kg
3 LGHP 2/5 5 kg
4 LGHP 2/18 18 kg
5 LGHP 2/50 50 kg
6 LGHP 2/180 180 kg
 

Thông tin chi tiết
Publication Safety data sheet