Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
LGEV 2 - Mỡ EP với phụ gia Disulphite Molybden

Mỡ EP với phụ gia Disulphite Molybden cho công nghiệp nặngSKF Extremely high viscosity bearing grease with solid lubricants
  • Vòng bi trục quay cho thiết bị trống quay
  • Con lăn đỡ chặn cho thiết bị nung và sấy quay
  • Bánh xe gầu máy xúc
  • Vòng bi truyền động cỡ lớn
  • Thiết bị cán lăn áp lực cao

Thông tin chi tiết: LGEV 2
Publication Safety data sheet