Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Súng bơm mỡ bằng pin LAGG 400B

  • Sử dụng pin sạc 230V

  • Ống chứa mỡ khoảng 500g

  • Lưu lượng bơm khoảng 500g / 10 phút

  • Áp lực bơm tối đa 40 MPa

  • vòi mềm dài 750mm

  • Khối lượng bơm 3Kg


Tài liệu kỹ thuật:
Hướng dẫn sử dụng: 

Thông tin chi tiết