Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Bôi trơn tự động nhiều điểm LAGD 400

  • Bôi trơn tự động nhiều điểm đồng thời (1-8 điểm)

  • Có thể nạp lại mỡ

  • Dễ sử dụng, vận hành theo máy, nhỏ gọn

  • Áp lực cao 40 bar

  • Cài đặt lượng mở bôi trơn theo ý muốn

Ký hiệu đặt hàng
LAGD 400

Thông tin chi tiết