Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Dụng cụ đo lượng mỡ LAGM 1000E

  1. Để đảm bảo việc cung cấp mỡ bôi trơn đủ và chính xác, cần sử dụng dụng cụ đo lượng mỡ. Dụng cụ đo lượng mỡ của SKF giúp cho bạn xác định chính xác lượng mỡ cung cấp cho thiết bị.

  2. Lượng mỡ này được tính bằng cm3 (có thể chuyển sang đơn vị gam (g) dễ dàng bằng cách nhân với tỉ trọng của mỡ).

  • Bôi trơn hợp lý: xác định chính xác lượng mỡ cung cấp (bằng cm3)

  • Dễ lắp ráp: có thể lắp trên các thiết bị bôi trơn khác như: súng bơm mỡ

  • Độ tin cậy cao: đã được kiểm tra và chấp nhận cho việc sử dụng tất cả các loại mỡ của SKF.

Ký hiệu đặt hàng
LAGM 1000E

Thông tin chi tiết