Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Dầu bôi trơn xích

  • Kéo dài tuổi thọ xích

  • Có ba loại dầu bôi trơn xích phù hợp hầu hết cho các ứng dụng thiết bị trong công nghiệp

  • Dầu bôi trơn xích ở nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao và loại dùng trong công nghiệp thực phẩm (NSF H1)

  • Bao bì đóng dễ sử dụng: bình xịt 400ml, thùng 5 lít, trong bình dầu tự động 125ml.


Ký hiệu đặt hàng / Thống số kỹ thuật

LHFP 150/5 Can 5l dầu (tương đương với thực phẩm bôi trơn xích)
LAGD 125/HFP15 Dầu (thực phẩm) tự động SYSTEM24 – 125ml
LHHT 265/5 Can 5l dầu bôi trơn xích ở nhiệt độ cao
LAGD 125/HHT 26 Dầu tự động SYSTEM24 bôi trơn xích ở nhiệt độ cao – 125ml
LHMT 68/5 Can 5l dầu bôi trơn xích ở nhiệt độ trung bình
LAGD 125/HMT 68 Dầu tự động SYSTEM24 bôi trơn xích ở nhiệt độ trung bình – 125ml
LAGD 60/HMT 68 Dầu tự động SYSTEM24 bôi trơn xích ở nhiệt độ trung bình – 60ml

Thông tin chi tiết