Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Bơm nạp mỡ LAGF

  • Bơm nạp mỡ cũa SKF phù hợp cho việc bơm mỡ vào vòng bi hoặc nạp lại mỡ cho súng bơm mỡ 1077600 và LAGH 400. Đã được kiểm tra và chấp nhận cho sử dụng với mỡ của SKF. Dễ lắp đặt và dễ sử dụng. Phù hợp cho

  • Nạp nhanh chóng: áp lực bơm thấp cho phép thể tích mỡ cung cấp nhiều hơn

  • Bơm sạch mỡ trong thùng

  • Dễ lắp đặt: tất cả các chi tiết cần thiết đã được cung cấp sẵn.

  • Độ tin cậy cao: đã được kiểm tra và chấp nhận cho sử dụng với tất cả các loại mỡ của SKF.


Tài liệu kỹ thuật: 
Hướng dẫn sử dụng: