Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Bơm mỡ thế hệ LAGG

Tất cả các loại bơm mỡ bằng tay hay khí nén đều được thiết kế để bơm hết các loại thùng mỡ 18.5 kg hoặc 180 kg của SKF. Bơm có thể được nối trực tiếp với điểm cần bôi trơn hoặc cũng có thể phù hợp cho hệ thống bôi trơn tập trung. Bơm mỡ của SKF có áp lực từ 42 MPa đến 50 MPa. Đã được thử nghiệm và chấp nhận cho sử dụng với mỡ của SKF. Dễ lắp đặt và sử dụng vì bơm được cung cấp cùng với tất cả các chi tiết cần thiết kể cả 3.5 m ống mềm.
  • Có đủ loại, phù hợp cho việc sử dụng với loại thùng mỡ 18.5 kg hoặc 180 kg.

  • Áp lực cao: tối đa là 50 MPa

  • Dễ lắp ráp: tất cả các chi tiết cần thiết đã được cung cấp sẵn kể cả 3.5 m ống mềm.

  • Độ tin cậy cao: đã được thử nghiệm và chấp nhận cho sử dụng với mỡ của SKF.
     

Ký hiệu đặt hàng / Thống số kỹ thuật
 
Ký hiệu LAGG 18M LAGG 18AE LAGG 50 AE LAGG 180AE LAGT 180
Mô tả Bơm mỡ cho loại thùng 18 kg Bơm mỡ di động cho loại thùng 18 kg Bơm mỡ cho loại thùng 50 kg Bơm mỡ cho loại thùng 180 kg Xe đẩy thùng mỡ đến 200 kg
Nguyên lý hoạt động bơm tay Khí nén Khí nén Khí nén -
Áp suất tối đa 50 MPa 42 MPa 42 MPa 42 MPa -
Thùng mỡ SKF 18 kg 18 kg 50 kg 180 kg 180 kg
Đường kính trong 265 - 285 mm 265 - 285 mm 350 - 385 mm 550 - 590 mm -
Ghi chú Cố định Di động Cố định Cố định Di động

More information
Tài liệu kỹ thuật: 
Hướng dẫn sử dụng: